ປະກາດຂ່າວ
ວັນທີ 25 5 2013 ນີ້ ມີບຸນປະເພນີ ບຸນວິສາຄະບູຊາ ຕິດຕາມດ້ວຍການປະຊູມເພື່ອຕຽມຈັດບຸນໃຫຍ່ 2 ບູນ ບຸນພະເວດ ແລະ ບຸນຣະດູຮ້ອນປະຈຳປີ

 ທີ່ຢູ່

3319 Route 346, Ste-Julienne, Que.(Canada) J0L 1E0

Tel. (450) 831 - 4666

E-Mail : watthepbandol@gmail.com